Smoelenboek
N. Hettinga
Voorletters N.
Achternaam Hettinga
Praktijkinfo
Naam praktijk
De Tsjasker
Bezoekadres praktijk
De Tsjasker 9
8748DV Witmarsum
Telefoonnummer
0517-531281
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00