Smoelenboek
J.J. van Helsdingen
Voorletters J.J.
Tussenvoegsel van
Achternaam Helsdingen
Praktijkinfo
Naam praktijk
Huisartsenpraktijk West-Terschelling
Bezoekadres praktijk
Duintuin 3
8881 GE WEST TERSCHELLING
Telefoonnummer
0562-442181
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00