Smoelenboek
M.M. van der Haar
Voorletters M.M.
Tussenvoegsel van der
Achternaam Haar
Praktijkinfo
Naam praktijk
Huisartsenpraktijk IJlst / Huisartsenpraktijk Hornstra
Bezoekadres praktijk
Ylostinslaan 3 / It Oerd 12, 8635 LB BOAZUM
8651 AR IJLST
Telefoonnummer
0515-521223
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00