Smoelenboek
A.M.W. Elsacker - Niele
Voorletters A.M.W.
Achternaam Elsacker - Niele
Praktijkinfo
Naam praktijk
Centrum Infectieziekten Friesland
Bezoekadres praktijk
Jelsumerstraat 6
8917 EN Leeuwarden
Telefoonnummer
058-2939495
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00