Smoelenboek
A.A.E. Eijrond-van den Berg
Voorletters A.A.E.
Achternaam Eijrond-van den Berg
Praktijkinfo
Naam praktijk
Praktijk Eijrond & Piersma, apotheekhoudend huisartsen
Bezoekadres praktijk
Janke Trompstrjitte 6
8721 ET Warns
Telefoonnummer
0514-681303
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00