Familie vertrouwenspersoon

Wanneer familie of iemand in de naaste omgeving betrokken raakt bij iemand met psychiatrische problemen dan kan dat heel belastend zijn. Men wil er graag zijn voor partner, kind, broer, zus of naaste. Maar soms kan het zo zijn dat men zichzelf bijna vergeet, omdat er zoveel tijd en energie opgaat aan de hulp en het bijstaan van degene met psychische klachten.

Ook kan het veel vragen en frustraties oproepen. Vragen en/of frustraties over de manier waarop de naaste geholpen wordt, over zaken die men als naastbetrokkene tegenkomt of vragen over het psychiatrische ziektebeeld.

Hiervoor kan men terecht bij de onafhankelijke Familievertrouwenspersoon ( FVP). Hij/zij is in dienst van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP) en aan zijn/haar hulp zijn géén kosten verbonden.

Luisterend oor

De Familievertrouwenspersoon is er voor familie, naastbetrokkenen en vrienden van patiënten die bij PAAZ Antonius Ziekenhuis Sneek in behandeling zijn. Hij/zij kan luisteren naar het verhaal en kan ondersteuning bieden. Daarbij vertegenwoordigt hij/zij het belang van het familielid of de naastbetrokkene. Hij/zij helpt ervoor te zorgen dat men meer betrokken raakt bij de behandeling, zodat de samenwerking tussen hulpverlener, patiënt en familie/naastbetrokkene beter verloopt. Dit komt de behandeling van het familielid of naaste zeker ten goede.

Wat kan de Familievertrouwenspersoon betekenen?

 • luisteren naar het verhaal;
 • algemene informatie geven over de psychiatrische problematiek van de naaste;
 • ondersteuning geven in het contact met de hulpverleners en behandelaren;
 • bemiddelen tussen naastbetrokkenen en hulpverleners/managers van de PAAZ;
 • ondersteunen bij het indienen van een klacht;
 • attenderen op/ verwijzen naar lotgenotengroepen, cursussen en dergelijke;
 • signaleren van problematiek van familie/naastbetrokkenen en deze onder de aandacht brengen van de leidinggevenden van PAAZ Antonius Ziekenhuis Sneek.

Privacy

De privacy is te allen tijde gewaarborgd. Wat de familie/naastebetrokkene de FVP vertelt, is en blijft vertrouwelijk. De FVP heeft geheimhoudingsplicht. Hij/zij geeft zonder toestemming van betrokkenen geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverlener.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515 - 48 80 60 Routebeschrijving

Hoe snel word ik geholpen?

De huidige toegangstijd is Intake: 1 wk. wachttijd tussen intake en behandeling: 0 wk

Onze openingstijden

Vandaag open 8.30 uur - 16.30 uur

Maandag 8.30 uur - 16.30 uur

Dinsdag 8.30 uur - 16.30 uur

Woensdag 8.30 uur - 16.30 uur

Donderdag 8.30 uur - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 uur - 16.30 uur

Alle openingstijden

Familie Vertrouwenspersoon

Voor de familieleden en betrokkenen van patiënten van PAAZ-Antonius ziekenhuis Sneek is Jettie Zijlstra de Familievertrouwenspersoon. Men kan contact met haar leggen via haar telefoonnummer en/of haar e-mailadres. Haar werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. Indien zij afwezig is, kunt u de voicemail inspreken. Haar gegevens vindt u hieronder:

Jettie Zijlstra
Postadres: Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Website: Lsfvp
Telefoon : 06 - 51 03 01 35
E-mail adres : j.zijlstra@lsfvp.nl 

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps