@Langszij

@Langszij 04 | april 2015

@Langszij is het nieuwsbulletin van en voor artsen in Zuidwest Friesland en de Noordoostpolder en het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. Dit bulletin vervangt niet de papieren uitgave. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

Inhoud:

 

Verwijzingen naar de medische psychologie voor de huisarts uitgebreid 

Per 2015 is de mogelijkheid voor huisartsen om patiënten te verwijzen naar de vakgroep medische psychologie, verder verruimd. Het gaat om verwijzingen voor de patiëntengroep met comorbide somatische en psychologische problematiek voor wie binnen het reguliere GGZ aanbod geen geschikte verwijzingsindicatie bestaat.  De klinisch psychologen kunnen hiermee specialistische psychologische zorg aanbieden aan eerstelijns verwijzers.

 

Het gaat om de volgende indicaties voor alle leeftijden:

 

 • (chronische) ziekten
 • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
 • complicaties bij en gevolgen van een medische ingreep
 • hersenaandoeningen en neuropsychologie

 

Nieuw in het zorgaanbod is de groepscursus 'Op Koers' ten behoeve van chronisch zieke kinderen (in de leeftijd van 8 tot 18 jaar) en hun ouders. Middels de cursus worden zelfwaardering en sociaal emotioneel functioneren bewezen effectief versterkt. 'Op Koers' heeft een positieve invloed op het welbevinden van kinderen en jongeren. Welbevinden dat vaak onder druk staat ten gevolge van de chronische ziekte. Voor informatie: www.opkoersonline.nl.

 

Via Zorgdomein kunnen patiënten worden verwezen. De indicaties worden bij Medische psychologie getoond.

 

Vergoeding van de zorg vindt plaats via de Basis Generalistische GGZ, welke vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Voor kinderen en jeugd vindt betaling plaats via de gemeenten.
Na aanmelding via Zorgdomein worden patiënten door ons uitgenodigd.

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Vergoeding ziekenhuiszorg asielzoekers

Informatie over vergoeding van ziekenhuiszorg aan asielzoekers naar aanleiding van een casus van een huisarts die een uitgeprocedeerde asielzoeker doorverwees naar het Antonius Ziekenhuis te Sneek.
De huisarts verzekerde de patiënt dat alle kosten zouden worden vergoed, wat echter niet waar bleek te zijn omdat voor deze categorie mensen een aparte regeling is getroffen. Let wel, er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën te weten:

 

 1. Vergoeding ziekenhuiszorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers
  Wanneer huisartsen of andere hulpverleners uitgeprocedeerde asielzoekers moeten verwijzen naar een ziekenhuis, geldt voor de regio Friesland dat deze mensen verwezen moeten worden naar het MCL (Zorggroep Noorderbreedte) te Leeuwarden. Deze uitgeprocedeerde asielzoekers zijn niet verzekerd en wanneer zij worden verwezen naar het Antonius Ziekenhuis, zullen alle kosten voor het ziekenhuis zijn, omdat er niet een instantie is die deze kosten vergoedt.
  Het MCL krijgt jaarlijks een bedrag waarmee men de zorg voor deze patiënten kan bekostigen.
 2. Vergoeding ziekenhuiszorg voor asielzoekers
  Voor asielzoekers die niet zijn uitgeprocedeerd, geldt een andere regeling. Hun zorgkosten worden vergoed door  de RZA (Regeling Zorg Asielzoekers te Den Haag), een instantie die de zorg draagt voor de zorgkosten. Voor deze asielzoekers geldt derhalve dat wel de zorg door het Antonius Ziekenhuis kan worden verricht en gedeclareerd.

 

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Planning compagnonscursus

Op verzoek van en in overleg met Antonius Zorggroep, stafbestuur en MSB is besloten de data van de compagnonscursus te wijzigen.
De compagnonscursus zal niet in 2015 maar in 2016 plaatsvinden:

 

Week 1: maandag 18 t/m woensdag 20 januari 2016
Week 2: maandag 25 t/m woensdag 27 januari 2016

 

De compagnonscursus begint op maandag aan het eind van de middag en eindigt op woensdag aan het eind van de middag.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

Stichting Catamaran

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Mutaties specialisten en huisartsen

nieuwe specialisten en huisartsen.jpg

 

Nieuwe specialisten

 • Dhr. K.P. (Klaas Pieter) Koopmans, nucleair geneeskundige (01-01-2015)
 • Mw. L.I. (Linda) Janssen, anesthesioloog (16-01-2015)
 • Mw. H.C.M. (Hannah) van Loon, internist (09-02-2015)
 • Dhr. M.L. (Martijn) Verstraaten, anesthesioloog-pijnspecialist (16-02-2015)
 • Mw. E.F. (Edith) Steenhuis-van de Meulen, kinderarts (01-03-2015)
 • Mw. T. (Tineke) Schukken, gynaecoloog (02-02-2015)
 • Dhr. J. (Joost) van Wijk, dermatoloog (01-04-2015)
 • Dhr. J.M. (Joran) Sturkenboom, orthopaedisch chirurg (26-03-2015)

 

Nieuwe huisartsen

 • Mw. C. Piersma-Oppedijk, Warns (per 01-04-2015)

 

Vertrekkende huisartsen

 • Dhr. K. Lettinga, Warns (per 01-04-2015)

 

Overleden

 • Dhr. S. de Boer, gynaecoloog (17-01-2015)

 

Terug naar inhoud

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00