Over de Antonius Zorggroep

Patiënttevredenheid / ervaringen

Bent u tevreden?


Ieder jaar voeren we een groot onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten. Wij gebruiken hiervoor de CQI en/of PREM vragenlijsten. Deze onderzoeken helpen om de kwaliteit van ziekenhuizen in beeld te brengen door de ogen van de patiënt. We vergelijken de uitkomsten met andere ziekenhuizen. Zo kunnen we van elkaar leren.

ZorgfocuZ 


Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voert het onderzoek uit. Wij selecteren een willekeurige groep patiënten die op de dagbehandeling, polikliniek of verpleegafdeling zijn geweest. ZorgfocuZ stuurt deze patiënten een brief met de vraag of zij mee willen doen met het onderzoek. Het onderzoek is anoniem. ZorgfocuZ heeft geen inzage in uw patiëntendossier en uw gegevens.


Vertrouwelijk en anoniem


De onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het ziekenhuis weet niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kan zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven. Als u bent geselecteerd om aan het onderzoek mee te doen, krijgt u een (unieke) inlogcode waarmee u thuis op de computer een vragenlijst kunt invullen. Via internet verstuurt u de antwoorden naar ZorgfocuZ. De resultaten worden door ZorgfocuZ anoniem doorgestuurd aan het ziekenhuis.


Bezwaar


Wilt u niet meedoen aan het onderzoek en geen brief ontvangen? Belt u dan naar Jetske Smits projectcoördinator  van dit onderzoek, via 0515-488043. Bezwaar aangeven per mail kan ook, via kwaliteit@antoniuszorggroep.nl. Vermeld in uw mail uw naam en geboortedatum.

Bent u benieuwd naar de uitslag van de meting van 2016? Lees hier de uitkomst.

Kwaliteitsvenster

 

Het kwaliteitsvenster geeft in één oogopslag een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van onze zorg. Wij vinden het belangrijk om u hierover te informeren. Het is voor het eerst dat patiënten in heel Nederland op dezelfde manier informatie over bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen kunnen opvragen.

 

Kwaliteitsvenster

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00