Agenda

Onderwijsproject voor doven en slechthorenden

01 september 2017 1-9-2017 00:00:00 Leeuwarden, start na de zomervakanties

Hoor Friesland start in samenwerking met het Friesland College een onderwijsproject voor doven en slechthorenden, woonachtig in Friesland. Het doel is dat de cursist verschillende vaardigheden aanleert/verbetert om zo beter mee te kunnen doen in onze maatschappij.

 

Er kan gekozen worden uit: vrije tijdsbesteding, op weg naar werk, deelnemen aan een lees- en schrijfgroep, gezond leven, computer-, tablet en telefoonvaardigheden en slim omgaan met geld. De cursist kan meerdere onderwerpen aankruisen. Het programma start na de zomer van 2017 (schooljaar 2017/2018). Deelname is gratis voor de cursisten. De lessen worden gegeven in Leeuwarden op verschillende locaties, afhankelijk van het onderwerp. Zo kunnen er lessen zijn in de bibliotheek, op het Friesland College of op een andere locatie naar keuze.

 

De lessen worden gegeven door vrijwilligers, die getraind worden door het Friesland College. De cursistengroepen zijn klein, maximaal 5-6 personen per groep. Per dagdeel kunnen er meerdere groepjes draaien. Er is altijd minimaal 1 vakdocent aanwezig om de vrijwilligers te begeleiden. Ook zullen er tolken aanwezig zijn.

 

Bent u doof of slechthorend en heeft u interesse om een cursus te volgen?

Via deze link kunt u zich oppgeven. 


https://hoorfriesland.nl/oproepwiljeeencursusvolgenmei2017/

 

Het formulier is in eenvoudig Nederlands opgesteld en zal weinig problemen opleveren bij invulling. Omdat we graag in september 2017 willen starten is het belangrijk dat we voor half juni 2017 horen of u belangstelling heeft. Het aanmeldingsformulier kan ook geprint en per post worden verstuurd, of ingeleverd aan de balie van Hoor Friesland.

 

Heeft u nog vragen: mail naar: info@hoorfriesland.nl 

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00