Oncologie

Hartfunctieonderzoek (ejectie fractie)

Met een hartfunctie-onderzoek, ejectiefractie bepaling, kijkt de arts naar de spierkracht van het hart. De ejectiefractie is hoeveel procent bloed er door het samentrekken van de hartspier door de hartkamers wordt gepompt.

 

Het hartfunctie-onderzoek

U krijgt vooraf een prik met een heel klein beetje radioactieve stof. De stof gaat met het bloed mee door het hart. Dit zorgt ervoor dat we de hartspier kunnen opnemen met een speciale camera. Met de camera kan de arts berekenen hoe de pompfunctie van het hart is. 

 

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 50 minuten.

 

Voorbereiding hartfunctie-onderzoek

Er is geen voorbereiding nodig. U mag eten en drinken zoals u gewend bent. Als u medicijnen gebruikt, kunt u die gewoon innemen.

 

Radioactieve stof

De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is na een paar dagen uit uw lichaam verdwenen en is zo klein dat er geen gevaar is voor u of uw omgeving.

 

Meer informatie

Folder: hartfunctie onderzoek Ejectiefractie bepaling

 

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00