Ontwikkelingen Noordoostpolder en Urk

Heeft u vragen over de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder en op Urk? U kunt ons bellen via 0527 - 62 04 60, onze receptie in  Emmeloord. Via onderstaande link vindt u meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Lees meer
Sluit melding

Legitimatieplicht in de zorg

Voor ieder polibezoek, laboratorium bezoek of radiologisch onderzoek moet u zich legitimeren met een geldig ID-bewijs aan de registratiezuil in de hal. U moet bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs bij u hebben. Landelijk geldt dit binnen de ziekenhuiszorg voor alle leeftijden, dus ook voor kinderen.

 • Waarom legitimeren
 • Geldige legitimatiebewijzen
 • Spoedeisende zorg en legitimeren
 • Legitimeren kinderen
 • Juiste gegevens, juiste patiënt
 • Ontbreken legitimatiebewijs 
 • Waar kunt u zich inschrijven

Waarom legitimeren?

U legitimeert zich zodat wij er zeker van zijn dat wij de juiste patiënt behandelen.

De legitimatieplicht is ingevoerd om te voorkomen dat mensen gebruik maken van de zorgpas van iemand anders. Door de identiteit van de verzekerde vast te stellen en het Burger Service Nummer (BSN) op te nemen in de ziekenhuisadministratie, proberen we te voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw ziekenhuisdossier en verzekeringsgegevens. Legitimeren doet u altijd persoonlijk. Het is niet mogelijk om uw familielid met zijn/haar identiteitsbewijs in te schrijven.

De pas van iemand anders gebruiken vergroot de kans op medische fouten omdat de betrokken patiënt wordt aangezien voor iemand anders met dus ook een ander medisch dossier.

Om uw veiligheid te waarborgen, worden uw identiteitsgegevens, zoals naam en geboortedatum, gekoppeld aan uw patiëntengegevens.

Uw BSN wordt gebruikt om informatie uit te wisselen met andere zorgaanbieders, uw zorgverzekeraar of huisarts. Een uniek persoonsgebonden nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van medische en andere gegevens.

Geldige legitimatiebewijzen

Bij uw bezoek aan het ziekenhuis kunt u de volgende documenten gebruiken om u te legitimeren:

 • een paspoort;
 • een identiteitskaart;
 • een rijbewijs;
 • een wettelijk vreemdelingendocument met daarin gegevens over identiteit, nationaliteit en verblijfsvergunning.

Let op de geldigheidsdatum van het document. Een vervallen document kunt u niet gebruiken.

Spoedeisende zorg en legitimeren

Heeft een patiënt onmiddellijk medische hulp nodig, dan wordt hij/zij eerst geholpen. Is de acute hulp verleend, dan moet deze patiënt zich binnen 14 dagen alsnog bij het ziekenhuis legitimeren.

Legitimeren kinderen

Ook kinderen moeten zich kunnen legitimeren. Anders dan de algemene plicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Ouders moeten voor hun minderjarig kind vanaf hun geboorte een geldig legitimatiebewijs hebben. Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan nog wel gebruikt worden als legitimatie in de zorg. De ouder moet dan mee naar de arts in het ziekenhuis, om het kind te kunnen legitimeren.

Juiste gegevens, juiste patiënt

Uw juiste en actuele patiëntgegevens zijn van belang om fouten en verwisseling te voorkomen. Voorkomen moet worden dat de patiënt aangezien wordt voor iemand anders en belangrijk is dat het juiste medische dossier beschikbaar is.

Als op meerdere momenten naar uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd, is dit om steeds weer te controleren dat we de juiste patiënt voor ons hebben.

Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens dan vragen we u deze door te geven, zodat we over uw actuele gegevens beschikken.

Ontbreken legitimatiebewijs

Het kan voorkomen dat u geen legitimatiebewijs kunt laten zien. Als u geen geldig legitimatiebewijs bij u hebt, kan uw afspraak wel doorgaan. Wij vragen u dan dringend om binnen 14 dagen u alsnog volledig in te schrijven met een geldig legitimatiebewijs. Zonder uw volledige inschrijving kunnen wij over uw gegevens niet met derden communiceren, bijvoorbeeld met uw zorgverzekeraar. In dat geval wordt de factuur van de gemaakte ziekenhuiskosten aan u persoonlijk gestuurd.

Waar kunt u zich inschrijven / legitimeren?

U kunt zich inschrijven en legitimeren bij de polikliniek of afdeling (radiologie, laboratorium) waar u een afspraak heeft. Het is belangrijk dat uw gegevens actueel zijn, daarom vragen wij u veranderingen in uw persoonlijke gegevens door te geven.

Wij verzoeken u vriendelijk bij ieder polikliniekbezoek de hierna genoemde zaken mee te nemen naar het ziekenhuis:

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Zorgverzekeringspas;
 • Ziekenhuisstickers;
 • Overzicht van actuele medicatie.

En voor een goede doorstroming vragen we u deze gegevens bij de hand te hebben als u aan de beurt bent!

Meer informatie

Meer informatie: Algemene informatie over de identificatieplicht vindt u bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (www.rijksoverheid.nl).

Heeft u vragen over het BSN? Kijk dan op www.infobsnzorg.nl of bel met het informatiepunt BSN in de zorg op telefoonnummer 0900 - 232 43 42.

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • Postbus 20000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Routebeschrijving
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • Postbus 20.000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Routebeschrijving
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • Postbus 20.000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Routebeschrijving
Welkom
Graag bieden wij u een prettige én veilige website. Onze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. De noodzakelijke en statistische cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Wilt u een optimaal werkende website? Lees meer over onze noodzakelijke en statistische cookies.
 • Essentieel