Belangrijke informatie over uw bezoek aan het ziekenhuis

Heeft u klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus (COVID-19) (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts)? Kom dan NIET naar het ziekenhuis voor een afspraak en/of bezoek. 

We vragen u alleen, dus zonder begeleider te komen naar uw afspraak in het ziekenhuis. Als een begeleider noodzakelijk is, neemt u van tevoren contact op met de afdeling/polikliniek waar u de afspraak hebt.

Lees meer

Zorgverzekeraars 2020

Wordt mijn Zorg in het Antonius Ziekenhuis vergoed?

Het is niet vanzelfsprekend dat de zorg in het ziekenhuis door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Behalve het eigen risico dat u zelf moet betalen is dit afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw polis en of de zorg onder de basisverzekering valt.

Twijfelt u of de zorg wel of niet wordt vergoed? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Onderaan deze pagina leest u meer over het vergoeden van zorg.

Bekijk zorgverzekeraars Thuiszorg 2020

Zorgverzekeraars ziekenhuis 2020 (Laatste update: 18-02-2020)

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020 

Aevitae (ASR Ziektekosten) (UZOVI: 3328)
Aevitae (Avéro Achmea) (UZOVI: 8958)
Aevita (Caresq) (UZOVI: 3360) 
Anderzorg N.V. (UZOVI: 3333)   
Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV (UZOVI: 3329)   
Besured (UZOVI: 3353)
Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA (UZOVI: 9664)        
De Amersfoortse (UZOVI: 9018)
De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (UZOVI: 7084)         
Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. (UZOVI: 0104)
Ditzo Zorgverzekering (UZOVI: 3336)
Eno Zorgverzekeraar N.V. (UZOVI: 7032)
FBTO Zorgverzekeringen N.V. (UZOVI: 0211)  
IAK Volmacht B.V. (Avéro Achmea) (UZOVI: 8971)
Interpolis Zorgverzekeringen NV (UZOVI: 3313)             
inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI: 3344)          
Menzis Zorgverzekeraar N.V. (UZOVI: 3332) 
National Academic (UZOVI: 3353)
Nedasco BV / Caresco BV (Avéro Achmea) (UZOVI: 8960)          
OHRA Ziektekostenverzekering N.V. (UZOVI: 0201)
OHRA Zorgverzekeringen N.V. (UZOVI: 7053)  
ONVZ Ziektekostenverzekeraar (UZOVI: 3343)
OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA (UZOVI: 7085)   
OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua (UZOVI: 7119)       
OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden (UZOVI: 9991)
OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA (UZOVI: 7037)
OZF Zorgverzekeringen N.V. (UZOVI: 3314)
Promovendum (UZOVI: 3353)
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (UZOVI: 3311)   
Zorgverzekeraar DSW UA (UZOVI: 7029)

Gecontracteerd zonder 1e lijns labdiagnostiek in de polder

Aevitae (NV VGZ Cares) (UZOVI: 3330)
Aevitae (VGZ) (UZOVI: 8956)
Caresco (NV VGZ Cares) (UZOVI: 8995)
IZA-VNG (UZOVI: 3334)
N.V. Univé Zorg (UZOVI: 0101)
NV Zorgverzekeraar UMC (UZOVI: 0736)
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (UZOVI: 0212)
VGZ Zorgverzekeraar N.V. (UZOVI: 7095)
VGZ voor de zorg N.V. (UZOVI: 9015)

Geen contract voor 2020

Vergoedt mijn polis de zorg in het Antonius Ziekenhuis?

Of de zorg wordt vergoed is afhankelijk van de soort polis dat u heeft. Er zijn drie soorten polissen.

Naturapolis

De zorg in een naturapolis wordt alleen vergoed bij gecontracteerde zorgaanbieders. Heeft u een naturapolis, let dan op of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Antonius Ziekenhuis.

Budgetpolis

Budgetpolissen zijn bijzondere vormen van natura polissen, waarvoor niet alle zorgaanbieders worden gecontracteerd. Voor 2020 heeft het Antonius Ziekenhuis met zowel Zilveren Kruis als met VGZ (ZEKUR) een afspraak gemaakt over de budgetpolis. U kunt met deze polissen in 2020 ook terecht in het Antonius Ziekenhuis.

Restitutiepolis

Met een restitutie polis maakt het voor de vergoeding niet uit welk ziekenhuis of zorgverlener u kiest. U bent dan niet afhankelijk van de aanbieders die de zorgverzekeraar heeft gecontracteerd. Let wel op de hoogte van de maximale vergoeding die u krijgt.

Geen basisverzekering

Voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, betaalt u zelf de rekening – of een deel daarvan. Het ziekenhuis stuurt deze rekening meestal rechtstreeks naar u toe. U kunt zich vaak wel aanvullend verzekeren voor deze zorg. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de polis van uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Bijna alle behandelingen in het Antonius Ziekenhuis vallen onder de basisverzekering. Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt niet vergoed uit de basisverzekering. De tarieven voor deze zorg staan in de passanten prijslijst.

Prijzen meest voorkomende behandelingen buiten het basispakket (2020)

Sterilisatie van de man

Declaratiecode: 17B343
Tarief: €390,00

Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap

Declaratiecode: 17B345
Tarief: €1.590,00

Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep tijdens een sectio caesarea.

Declaratiecode: 199906
Tarief: €350,00

Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische indicatie, exclusief tijdens sectio caesarea (zie: 199906)

Declaratiecode: 199907
Tarief: €350,00

Operatie bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

Declaratiecode: 17C912
Tarief: €850,00

Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/traanapparaat/oogkas

Declaratiecode: 17E309
Tarief: €985,00

Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder/aanvrager rijbewijs)

Omvat 15 minuten patiëntgebonden tijd en 15 minuten indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

Declaratiecode: 119027
Tarief: €97,87

Rijbewijs: rapporten op verzoek politie voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Omvat 15 minuten patiëntgebonden tijd en 15 minuten indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

Declaratiecode: 119028
Tarief: €97,87

Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag in combinatie met 119027

Per 15 minuten extra direct patiëntgebonden tijd of (met voorwaarden) per 15 min extra indirecte tijd met een maximum van 2 toeslagen.

Declaratiecode: 119029
Tarief: €48,93

Rijbewijs: rapporten op verzoek politie voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR), toeslag in combinatie met 119028

Per 15 minuten extra direct patiëntgebonden tijd of  per 15 min extra indirecte tijd met een maximum van 4 toeslagen.

Declaratiecode: 119030
Tarief: €48,93

Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden.

Declaratiecode: 119053
Tarief: €95,23

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps