kindergeneeskunde
8.4 136 waarderingen

Behandeling obesitas

De kinderarts heeft vastgesteld dat uw kind obesitas heeft. Behandeling van obesitas is noodzakelijk vanwege een verhoogd risico op suikerziekte, gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten. Een juiste en tijdige aanpak kan deze gezondheidsproblemen voorkomen. 

 

Behandeling vindt plaats op het obesitas spreekuur. Dit wordt gehouden in de polikliniek kindergeneeskunde, locaties Sneek en Emmeloord.

 

Onderstaand stappenplan beschrijft wat u van de behandeling kunt verwachten.

1 á 2 weken

Verwijzing door specialist of huisarts

Uw huis-, school- of consultatiebureauarts verwijst uw kind door naar het obesitas spreekuur van het Antonius ziekenhuis. Met het zorgdomeinnummer in de verwijsbrief maakt u een afspraak:

 

  • telefonisch;
  • direct via de website.

 

U ontvangt daarna een afspraakbevestiging.

 

Direct online een afspraak maken

 

Neem naar uw afspraak het volgende van uw kind mee:

 

  • geldig legitimatiebewijs; 
  • zorgpas/verzekeringsbewijs;
  • ziekenhuisstickers;
  • actueel overzicht van de medicijnen.
1 jaar

Behandeling

Na het consult bij de kinderarts volgt een afspraak met medewerkers van het obesitasteam. Op de dag zelf meldt u zich bij de polikliniek Kindergeneeskunde. De verpleegkundige begeleidt u naar de specialisten.

 

Hoe ziet de behandeling eruit?

De diëtiste bekijkt welke voeding voor uw kind het beste aansluit bij de voedingsbehoeften. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen en gestreefd naar een bij de lengte passend gewicht.

 

De fysiotherapeut brengt de conditie en bewegingsmogelijkheden van uw kind in beeld. Hoeveel en hoe intensief moet bewogen worden voor een goede conditie? Vaak volgt hierop een overstap naar een reguliere sportvereniging of sportschool. 

 

De psycholoog adviseert over gedragsveranderingen ten aanzien van voeding en beweging. Wat heeft de meeste kans van slagen? Zijn er psychosociale omstandigheden waarvoor extra begeleiding of onderzoek nodig is?

1 jaar

Begeleiding

Maandelijks bespreken de kinderarts, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog de ontwikkelingen van uw kind. De adviezen worden dan goed op elkaar afgestemd.

 

Iedere 4 tot 6 maanden komt u met uw kind op de polikliniek bij de kinderarts. Uw kind wordt dan gewogen en gemeten. Tevens bespreekt de kinderarts het effect van de begeleiding met u en uw kind.

>

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u in de folders aan de rechterzijde van de pagina.

 

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde via nummer 0515 - 48 89 85 of kijk bij veelgestelde vragen.

Tibosch
C.H. Tibosch Kinderarts Aandachtsgebieden

Kinderlongziekten / kindercardiologie

Sneek Emmeloord
Vestiging Sneek
Routebeschrijving Bolswarderbaan 1
0515 - 488 985
Route 92 2e etage
Hoe snel word ik geholpen?
De huidige toegangstijd is 2 weken
Onze openingstijden
Vandaag geen spreekuur
Maandag 8.30 tot 16.30 uur Dinsdag 8.30 tot 16.30 uur Woensdag 8.30 tot 16.30 uur Donderdag 8.30 tot 16.30 uur Vrijdag 8.30 tot 16.30 uur
Zie alle openingstijden
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00