Werken en leren

Jan Bootsma - Hoofd acute zorg

Mijn Antonius.. vernieuwend!

 

Wat zijn de highlights van je functie?

Het is mijn drijfveer dat de medewerkers binnen de Acute Zorg hun werk goed uit kunnen voeren met als resultaat goede zorg voor de patiënt en dit in een werkklimaat waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en graag werken. Medewerkers maken namelijk de organisatie. Dit betekent dat we investeren in medewerkers daar waar het gaat om kennis, inzetbaarheid, gezondheid en veerkracht. Daarnaast zien we het als afdeling Acute Zorg als onze verantwoordelijkheid dat, indien er zich een probleem voordoet in het ziekenhuis bij een patiënt waarbij onverwacht en onvoorzien bedreigde vitale orgaanfuncties kunnen ontstaan, we over een structuur beschikken en de mogelijkheden hebben om bij dergelijke acuut ontstane problemen snel te kunnen handelen.

 

Hoe vind je je werk?

Het leuke van mijn werk is dat je samen met anderen (verpleegkundigen, artsen, specialisten, receptiemedewerkers, maar zeker ook medewerkers van de ondersteunende diensten als P&O, administratie, MTD, inkoop, afd. kwaliteit, enz.) voor goede patiëntenzorg gaan en dat ik daar een rol in mag spelen. Gezamenlijk een doel nastreven en dit realiseren geeft energie. Daarnaast is het enorm gevarieerd en heeft aspecten van HRM, financiën, wet en regelgeving, bouw, maar ook de afstemming met partners buiten het ziekenhuis.

 

Wat vind je van de Antonius Zorggroep als werkgever?

De Antonius Zorggroep is een zeer dynamische organisatie. Het biedt kansen om je te ontwikkelen en geeft me binnen grenzen veel ruimte om vorm te geven aan de ontwikkeling van mijn functie.

De Antonius Zorggroep staat voor kwalitatief goede en betrokken zorg, persoonlijk en op maat. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord en Thuiszorg Zuidwest Friesland met 36 teams in Zuidwest-Friesland. Wij zijn hét thuiszorgziekenhuis en bieden een breed pakket aan zorg; ziekenhuiszorg, thuiszorg, spoedzorg, zorgbemiddeling en services aan huis. Wij werken nauw samen met de zorgverleners in de regio en de mensen om u heen. Samen zorgen wij voor de beste zorg, veilig en dichtbij.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00