Hoofdpijnpoli
8.4 139 waarderingen

Hoofdpijn door pijnstillers

Medicatie-afhankelijke hoofdpijn ontstaat door:

 

  • Veel pijnstillers innemen;
  • Erg lang pijnstillers innemen.

 

Te veel pijnstillers innemen

Met te veel pijnstillers bedoelen we meer dan 12 tot 15 dagen per maand. Dat geldt voor de middelen die zonder recept te krijgen zijn. Voor pijnstillers die alleen op recept verkrijgbaar zijn, ligt de grens op 8 tot 10 dagen per maand.

 

Erg lang pijnstillers innemen

Met erg lang bedoelen wij meer dan drie maanden. Sommige mensen krijgen een zeurende chronische hoofdpijn omdat ze elke dag paracetamol innemen.

 

Behandeling

Dit soort hoofdpijn maakt het oorspronkelijke hoofdpijnprobleem onduidelijk, waardoor de hoofdpijn niet goed behandeld kan worden. Als de neuroloog denkt dat u misschien medicatie-afhankelijke hoofdpijn heeft, kan hij u voorschrijven 10 weken geen enkele pijnstiller te slikken. Zo doorbreekt u de medicatieafhankelijkheid.

 

Onderstaand stappenplan beschrijft wat u van de behandeling kunt verwachten.

1 - 3 dagen

Verwijzing door huisarts of specialist

Als u een verwijzing voor het Hoofdpijncentrum heeft gekregen van uw huisarts, hoeft u niets te doen. De verwijzing komt binnen op de polikliniek Neurologie en wordt voorgelegd aan de neuroloog.

1 week

Toesturen aanmeldingsformulieren Hoofdpijncentrum

De neuroloog leest de verwijsbrief om te kijken of een behandeling in het Hoofdpijncentrum geschikt is voor u. Daarna sturen wij aanmeldingsformulieren naar u. De formulieren bestaan uit een vragenlijst en een hoofdpijn-impacttest. U vult de formulieren in en stuurt deze terug naar het Hoofdpijncentrum.

Verder ontvangt u twee hoofdpijnkalenders die u voor langere tijd gaat invullen. Er zit een handleiding bij waarin staat hoe u dit het beste kunt doen. Deze kalender blijft u bijhouden en neemt u mee iedere keer dat u een afspraak heeft in het Hoofdpijncentrum.

40 minuten

Eerste bezoek Hoofdpijncentrum

U heeft een afspraak met de hoofdpijnverpleegkundige. Deze neemt met u de vragenlijst door om uw klachten in beeld te brengen. Ook bespreekt ze de hoofdpijnkalender die u heeft ingevuld. Het is belangrijk dat u de hoofdpijnkalenders altijd bijhoudt zolang we u behandelen in het Hoofdpijncentrum. U krijgt een folder met informatie over het contact met het Hoofdpijncentrum mee.

De afspraak met de hoofdpijnverpleegkundige duurt ongeveer 40 minuten.

30 minuten

Afspraak bij de neuroloog

Meteen na het gesprek met de hoofdpijnverpleegkundige heeft u een afspraak bij de neuroloog. Als het nodig is doen we lichamelijk onderzoek. Dit gesprek duurt 30 minuten.

Daarna bespreken we een behandelvoorstel en krijgt u, als het nodig is, recepten voor medicijnen mee. Soms is psychologisch onderzoek of -begeleiding of fysiotherapie deel van de behandeling. 

1 week

Eerste mailcontact

De eerste twee weken dat u stopt met medicijnen zijn over het algemeen het moeilijkst. Het lichaam ‘schreeuwt’ om de pijnstillers en daardoor krijgt u soms zeer heftige hoofdpijn. Na één week mailt u de hoofdpijnverpleegkundige hoe het met u gaat. De hoofdpijnverpleegkundige stuurt u een reactie per mail, telefoon, of nodigt u uit op het spreekuur. Er wordt dan ook een vervolgcontact afgesproken.

2 weken

Tweede vervolgcontact

Meestal wordt het hoofdpijnpatroon iets rustiger na twee weken. U mailt de hoofdpijnverpleegkundige hoe het nu met u gaat. De hoofdpijnverpleegkundige stuurt u een reactie per mail, telefoon, of nodigt u uit op het spreekuur. Er wordt dan ook een vervolgcontact afgesproken.

10 weken

Evaluatie hoofdpijnpatroon

Tien weken na uw eerste bezoek aan het Hoofdpijncentrum, nodigen wij u opnieuw uit  voor een afspraak. Tijdens dit bezoek bespreekt de hoofdpijnverpleegkundige de aard van uw hoofdpijn en het hoofdpijnpatroon aan de hand van de kalenders. Na dit gesprek legt de verpleegkundige dit voor aan de neuroloog en wordt er een behandelplan opgesteld. De hoofdpijnverpleegkundige informeert u hierover per mail. Ook spreken we een nieuw vervolgcontact met de hoofdpijnverpleegkundige af.

Boreas, Neuroloog
A.M.H.P. Boreas Neuroloog Aandachtsgebieden

Algemene neurologie Vasculaire neurologie Hoofdpijn

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00