Ontwikkelingen Noordoostpolder en Urk

Heeft u vragen over de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder en op Urk? U kunt ons bellen via 0515 - 488 703, onze speciale informatielijn. Via onderstaande link vindt u meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Lees meer
Sluit melding

Ziekenhuiszorg Noordoostpolder en Urk

Update van curator

6 december 2018

De gesprekken met Stichting Antonius Zorggroep over de continuïteit van zorg in de Noordoostpolder en op Urk zijn in een vergevorderd stadium. Dit staat los van de doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal. Zoals bekend is, onderzoeken de curatoren samen met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek de mogelijkheden van een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk. De afgelopen twee weken is veel werk verzet en de gesprekken verlopen in een positieve sfeer. Partijen voeren nu gesprekken over de laatste openstaande punten. De curatoren zullen zodra dit kan een update geven.
Bron: curator MC IJsselmeerziekenhuizen

Antonius Zorggroep garandeert kwalitatief goede zorg in Noordoostpolder en op Urk

Sneek 5 november 2018

 

De Antonius Zorggroep heeft op 2 november jl. een bod gedaan op de zorg van de MC groep in de Noordoostpolder en op Urk. De Antonius Zorggroep biedt in haar eigen vestiging in Emmeloord nu al goede zorg, mét de verschillende zorgpartners in deze regio. Het nieuwe plan gaat vanuit deze basis verder.

 

De Antonius Zorggroep heeft de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de zorgverzekeraars na vragen van Minister Bruins een aanvullend bod gedaan om de medisch specialistische zorg in deze regio op zich te nemen. Uitgangspunt is én blijft goede toegankelijke zorg voor iedereen in de regio Noordoostpolder en op Urk.

Inmiddels is de politieke discussie ontstaan over de acute verloskunde en volledige spoedeisende hulp in Lelystad waar tot voor kort ook inwoners uit de Noordoostpolder en van Urk gebruik van konden maken. Op zaterdag 3 november heeft Minister Bruins de Antonius Zorggroep gevraagd om een aanvullend bod, waarin tevens wordt voorzien in het continueren van deze zorg in Lelystad.

De Antonius Zorggroep heeft vandaag een aanvullend bod gedaan waarin zij aangeeft de spoedzorg en de acute verloskunde voor inwoners van de Noordoostpolder en Urk te kunnen garanderen. Dat doet zij door de formatie uit te breiden met extra medisch specialisten en ondersteunend personeel. Binnen de spoedpost in Emmeloord kunnen nu al, met de huidige bezetting, extra patiënten gezien worden. De spoedpost is dagelijks geopend van 8.00 tot 23.00 uur. Daarnaast zal de spoedzorg in de regio verder vorm gegeven worden, door de inzet van specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen. Dit in samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Randvoorwaarde om de spoedzorg in de Noordoostpolder en op Urk te kunnen garanderen, is de stationering van een extra ambulance op Urk. Hierdoor wordt de aanrijtijd naar Sneek verminderd van 40 naar circa 30 minuten.

Marcel Kuin geeft aan: “Naast kwalitatief goede poliklinische zorg voor alle specialismen, willen we ook acute zorg bieden volgens een nieuw model.

In samenwerking met ambulancezorg, huisartsen, wijkverpleging en ouderenzorg. Daarvoor kan het nodig zijn dat we vanuit een nieuw te bouwen locatie, en met een nieuwe visie in Emmeloord gaan werken, samen met de andere zorgpartners. Dit betekent ook meer zorg thuis, in plaats van in het ziekenhuis, en optimaal gebruik maken van de nieuwe digitale mogelijkheden, zoals eHealth en monitoring van de patiënt op afstand. Met onze visie op zorg houden we rekening met de ontwikkelingen die gaande zijn, en daarmee zorgen we óók op langere termijn voor kwalitatief goede zorg in de Noordoostpolder en op Urk.”

 

Daarnaast is het volgens de Antonius Zorggroep onverstandig weer te proberen een volledige spoedeisende hulp in Lelystad te realiseren.

In de huidige tijd, met de noodzaak tot verdere specialisatie van de ziekenhuiszorg, en daardoor ook een bepaalde mate van concentratie van dit soort voorzieningen, zou dat een stap terug zijn. Bovendien is in de afgelopen jaren gebleken dat deze zorg in de regio van Lelystad niet op financieel duurzame wijze in te richten valt. De omliggende ziekenhuizen hebben wel de kennis en kunde in huis om deze zorg te leveren.

 


Sneek 31 oktober 2018

Antonius Zorggroep ziet mogelijkheden voor goede zorg in Noordoostpolder en op Urk

De Antonius Zorggroep heeft de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de zorgverzekeraars nu ook formeel een aanbod gedaan om de medisch specialistische zorg in deze regio op zich te nemen. Uitgangspunt, in het plan dat de Antonius Zorggroep met hen wil bespreken, is goede toegankelijke zorg voor iedereen in de regio Noordoostpolder en op Urk.

De Antonius Zorggroep biedt in haar eigen vestiging in Emmeloord goede zorg, met de verschillende zorgpartners in deze regio. Het nieuwe plan gaat vanuit deze basis een stap verder. Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep, geeft aan: “Naast goede poliklinische zorg voor alle specialismen, willen we ook acute zorg bieden volgens een nieuw model.  In samenwerking met ambulancezorg, huisartsen, wijkverpleging en ouderenzorg. Daarvoor kan het nodig zijn dat we vanuit een nieuwe locatie, en met een nieuwe visie in Emmeloord gaan werken, samen met de andere zorgpartners. Dit betekent ook meer zorg thuis, in plaats van in het ziekenhuis, en optimaal gebruik maken van de nieuwe digitale mogelijkheden, zoals e-health en monitoring van de patiënt op afstand.”

“Uit gesprekken met huisartsen en 1e lijns-verloskundigen is ons gebleken dat momenteel voornamelijk de acute verloskunde op Urk nog een probleem is. De Antonius Zorggroep stelt voor om deze acute verloskunde aan te bieden zoals ze dat ook voor de Waddeneilanden doet. Hiervoor landen regelmatig helikoptervluchten op de helikopterlandplaats bij de ziekenhuislocatie in Sneek. Wellicht is dit een oplossingsrichting die ook de curator en de zorgverzekeraars aanspreekt,” oppert Kuin.

“Met deze plannen bieden we de inwoners van de regio goede zorg, die toegankelijk is binnen de gewenst aanrijtijden.” Met de curator van de IJsselmeerziekenhuizen bespreekt de Antonius Zorggroep ook graag wat er mogelijk is als het gaat om de medewerkers en de artsen van de MC Groep.

 


Sneek 25 oktober 2018

Antonius Zorggroep klaar voor toestroom patiënten Noordoostpolder

De Antonius Zorggroep bereidt zich voor op extra patiënten uit de Noordoostpolder en van Urk, nu de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn verklaard. “We zijn klaar om extra patiënten te ontvangen en breiden zo nodig ons zorgaanbod uit. De zorg voor inwoners van de Noordoostpolder en Urk heeft hoge prioriteit. We gaan ervan uit dat de zorgverzekeraar het aanbod voor deze regio aanneemt”, aldus Marcel Kuin voorzitter Raad van Bestuur Antonius Zorggroep. 

“Wij vinden het vervelend voor de MC Groep en al hun medewerkers dat het hen niet gelukt is om de zaken financieel op orde te krijgen. We kunnen ons voorstellen dat de situatie bij inwoners van de Noordoostpolder en op Urk en bij werknemers van de MC Groep tot onrust leidt. De Antonius Zorggroep blijft zich echter, samen met de (keten)partners in de regio, sterk maken voor goede zorg voor de inwoners van de Noordoostpolder en Urk, en we zullen met de zorgverzekeraars bespreken hoe wij op deze ontwikkeling het beste kunnen inspelen,“ vertelt Kuin.  

De IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep zijn donderdag 25 oktober 2018 failliet verklaard. Omdat de Antonius Zorggroep eerder in gesprek was met de MC Groep over samenwerking in Emmeloord, was de Antonius Zorggroep op de hoogte van problemen van de MC Groep. Dit was de reden waarom de gesprekken met de MC Groep on hold stonden tot 1 december 2018. 

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • Postbus 20000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Routebeschrijving
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • Postbus 20.000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Routebeschrijving
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • Postbus 20.000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Routebeschrijving
Welkom
Graag bieden wij u een prettige én veilige website. Onze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. De noodzakelijke en statistische cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Wilt u een optimaal werkende website? Lees meer over onze noodzakelijke en statistische cookies.
 • Essentieel