Update Thuiszorg Zuidwest Friesland

Update 17 april

 

Zorg thuis zoals cliënten dat gewend zijn
Vandaag verschijnen er berichten in de media rondom thuiszorg. We brengen u graag op de hoogte van de huidige situatie binnen onze organisatie.

Geen aanpassingen in de zorg

De zorg van Thuiszorg Zuidwest Friesland is tot nu toe steeds doorgegaan zoals onze cliënten van ons gewend zijn. De wijkverpleegkundigen en hun teams verlenen de zorg zoals zij dat onder normale omstandigheden ook doen. Thuiszorg Zuidwest Friesland volgt bij de zorgverlening  de landelijke richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Dit betekent dat als er geen gezondheidsklachten zijn als koorts, hoesten, niezen en benauwd zijn, cliënten zonder beschermingsmiddelen worden verzorgd.

Medewerkers worden getest bij gezondheidsklachten

De medewerkers van de thuiszorgteams zijn vrij van symptomen van het coronavirus. Zodra ze gezondheidsklachten ervaren, blijven medewerkers thuis en worden zij getest. Hierdoor is een iets hoger ziekteverzuim waargenomen. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de zorgverlening.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er is veel discussie over persoonlijke beschermingsmiddelen. Binnen onze thuiszorgorganisatie zijn (inmiddels) voldoende middelen beschikbaar. Deze worden in gezet volgens de landelijke richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

Hygiënemaatregelen

De thuiszorgverpleegkundigen werken volgens de geldende hygiënemaatregelen. Aan cliënten wordt gevraagd dit ook te doen. Dat wil zeggen dat voor en na de zorgverlening de handen goed gewassen worden met water en zeep, dat er papieren zakdoekjes worden gebruikt, en dat er gehoest wordt in de elleboog.

Speciale coronaroute

Als een cliënt gezondheidsklachten ervaart die bij het coronavirus horen, wordt deze cliënt getest, worden er beschermingsmaatregelen in acht genomen en wordt de cliënt opgenomen in de coronaroute bij een positieve uitslag. Het coronateam dat speciaal hiervoor is samengesteld, werkt alleen op deze route. De cliënten op deze route worden verpleegd en verzorgd door verpleegkundigen in isolatiekleding. Op deze coronaroute worden ook cliënten verzorgd die herstellende zijn van het coronavirus en uit het ziekenhuis thuis zijn gekomen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige.

 

Update 23 maart

Initiatieven en donaties

De Antonius Zorggroep ontvangt dagelijks talloze hartverwarmende berichten om onze medewerkers een hart onder de riem te steken en donaties in vele vormen. Daarvoor willen we iedereen heel hartelijk bedanken; samen staan we sterk! Om alles in goede banen te kunnen leiden én om onze telefooncentrale te ontlasten willen wij u vragen om initiatieven in te zenden via samensterk@antoniuszorggroep.nl. Nogmaals hartelijk dank, wij waarderen uw medeleven en hulp enorm.

--------------------------------------------------------------------

Update 20 maart, 17.00 uur

 

In alle thuiszorgteams hebben verpleegkundigen en opfriscursus gehad op het gebied van Hygiëne en Infectiepreventie. De cursus heeft de puntjes op de i gezet voor wat betreft handhygiëne en de omkleedprocedure. Zo zijn alle teams voorbereid om clienten in de thuissituatie, ook als ze in isolatie zijn, te kunnen verplegen en verzorgen.

 

Clienten raden we aan om een zeeppompje en een rol keukenpapier in huis te (laten) halen om zichzelf, hun bezoekers en de thuiszorgmedewerkers te beschermen door regelmatig de handen te wassen. Hier een informatief filmpje van RIVM over handen wassen.

 

-------------------------------------------------------------------

Update 14 maart, 13.00 uur 

Informatie over thuiszorg van Thuiszorg Zuidwest Friesland

Het coronavirus is het gesprek van de dag. Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt zorg zoals u dat van ons gewend bent. Wij komen op de afgesproken tijden bij u thuis. Tegelijkertijd volgen wij de adviezen en maatregelen van het RIVM en GGD Fryslân.En staan we natuurlijk in nauw contact met het Antonius Ziekenhuis. In overleg met u, onze cliënt, kan het volgen hiervan leiden tot aanpassingen in de zorg.

Verspreiding coronavirus voorkomen

Wij stellen alles in het werk om het verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onze medewerkers letten goed op hun gezondheid én die van u. Zij zijn vrij van symptomen van het coronavirus (ze hebben geen koorts én hoesten niet of zijn niet kortademig). Natuurlijk passen zij de noodzakelijke hygiëneregels strikt toe. De landelijk afgesproken regels worden gevolgd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld mondkapjes niet standaard gedragen worden, maar alleen als de zorg voor u dat nodig maakt.

We komen met zo min mogelijk mensen bij u thuis. Zo werken we de komende tijd niet met stagiaires als deze meelopen met één van onze medewerkers.

Met oog op het besmettingsrisico vragen wij ook uw medewerking. Heeft u koorts of een koortsig gevoel én hoest u of bent u kortademig? Heeft u contact gehad met een persoon met het coronavirus? Geeft u dat dan telefonisch aan uw wijkverpleegkundige door.

Besmetting met coronavirus

Als een cliënt of een van onze medewerkers besmet is met het coronavirus, dan volgen we het landelijk protocol voor zorgverleners. Dit protocol is opgesteld door het RIVM en de GGD en bepaalt welke concrete maatregelen er worden genomen. Als er thuiszorg nodig is én blijft, zullen we met aangepaste (wegwerp)kleding bij u blijven komen.

Huishoudelijke hulp

Ook de huishoudelijke hulp van Suver Thús gaat door zoals u van ons bent gewend.

Bezoek bij u thuis


Wij vragen aan u om ander bezoek bij u thuis ook de hygiëneregels toe te laten passen. Dat wil zeggen:

 • Schud geen handen;
 • Was de handen regelmatig met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps