Coronavirus

Hier houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen en wijzigingen bij de Antonius Zorggroep die verband houden met COVID-19 (het coronavirus). Alle maatregelen die worden getroffen zijn nodig om besmettingen te voorkomen. Alles over de aangepaste werkwijze kunt u hier lezen.

Het Antonius Ziekenhuis heeft de nodige maatregelen getroffen zodat iedereen op een veilige manier in het ziekenhuis terecht kan. Bekijk in onderstaand filmpje hoe dat in zijn werk gaat. 

 

Uw afspraak of opname

Heeft u een afspraak of bent u doorverwezen door uw arts? Dan mag u naar het ziekenhuis komen. We vragen u als het mogelijk is om alléén naar het ziekenhuis te komen. Wij vragen u alleen een begeleider mee te nemen als dat noodzakelijk is.

Omdat de looproutes in het ziekenhuis in Sneek gewijzigd zijn, wordt vooraan bij de parkeerplaats aangegeven of u route A of route B dient te volgen. Bekijk ook de meest recente plattegrond van het Antonius Ziekenhuis Sneek.

Alle patiënten en bezoekers worden bij de ingang opgevangen door onze medewerkers die u verder de weg wijzen.

Voor iedereen geldt: bent u de afgelopen 2 weken in een land met oranje/rood reisadvies geweest of buiten Europa? Of heeft u één van, of een combinatie van onderstaande klachten? Blijf dan thuis en neem contact op met uw arts over uw afspraak.

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts

 

Spoedeisende Hulp

Voor de Spoedeisende Hulp geldt dat er maximaal één begeleider bij een patiënt mag zijn. Indien de patiënt wordt opgenomen mag de begeleider maximaal 30 minuten bij de opname op de afdeling blijven. Daarna geldt de reguliere bezoekregeling.

 

Bezoekregeling

In verband met het COVID-19 virus is de bezoekregeling aangepast.

Algemene maatregelen

Er mag per keer één bezoeker bij een patiënt zijn. Verspreid over de dag mogen dat wel verschillende personen zijn. Voorwaarde is dat een bezoeker geen koorts of verkoudheidsklachten heeft. Bezoekers kunnen zich tot 17:00 uur bij binnenkomst melden bij de triage. Na 17:00 uur dient bezoek zich te melden bij de receptie.

Aangepaste maatregelen voor bezoekers van COVID-19 (verdachte) patiënten

Patiënten die besmet zijn met COVID-19, of nog in afwachting zijn van de testuitslag mogen geen bezoek ontvangen. Wij begrijpen dat er situaties zijn waarin een uitzondering gemaakt moet worden. Dat kan alleen na overleg met de behandelend medisch specialist. Dit geldt ook voor de poliklinieken.

Bezoekregeling Kraam- en Kinderafdeling

Op de kraam- en kinderafdeling gelden andere maatregelen rondom het bezoek. Alleen ouders en/of verzorgers mogen op bezoek komen. Willen broertjes en/of zusjes op bezoek komen? Overleg dit altijd met de afdeling. Voorwaarde is dat het bezoek géén koorts of last van verkoudheid heeft.

Twijfelt u of u mag komen? Neem dan voor uw bezoek telefonisch contact op met de betreffende afdeling. Kijk voor meer informatie bij de bezoektijden of lees de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. 

 

Thuiszorg

Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt zorg zoals u dat van ons gewend bent. Wij komen op de afgesproken tijden bij u thuis. Tegelijkertijd volgen wij alle richtlijnen van het RIVM en GGD Fryslân. Ook de huishoudelijke hulp van Suver Thús gaat door zoals u gewend bent.

Wij stellen alles in het werk om het verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Onze medewerkers letten goed op hun gezondheid én die van u. Zij zijn vrij van symptomen van COVID-19 (ze hebben geen koorts én hoesten niet of zijn niet kortademig). Natuurlijk passen we alle noodzakelijke hygiëneregels strikt toe. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld mondkapjes niet standaard gedragen worden, maar alleen als de zorg voor u dat nodig maakt. Er is een apart team van medewerkers samengesteld dat alleen bij cliënten met een COVID-19 besmetting komt. Op die manier kunnen we de gezondheid van alle cliënten van Thuiszorg Zuidwest Friesland waarborgen. 

We komen met zo min mogelijk mensen bij u thuis. Zo werken we de komende tijd niet met stagiaires als deze meelopen met één van onze medewerkers.

Als een cliënt of een van onze medewerkers besmet is met het coronavirus, dan volgen we het landelijk protocol voor zorgverleners. Dit protocol is opgesteld door het RIVM en de GGD en bepaalt welke concrete maatregelen er worden genomen. Als er thuiszorg nodig is én blijft, zullen we met aangepaste (wegwerp)kleding bij u blijven komen.

Met oog op het besmettingsrisico vragen wij ook uw medewerking. Heeft u koorts of een koortsig gevoel én hoest u of bent u kortademig? Geeft u dat dan telefonisch aan uw wijkverpleegkundige door.

 

Meer informatie

Heeft u algemene vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van de GGD FryslânGGD Flevoland en de website van het RIVM

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de meest gestelde vragen. 

Algemene vragen

Vragen over een afspraak

In het ziekenhuis

Bezoekregeling

Zwangerschap en bevallen in het ziekenhuis

De Thuiszorg

Overige vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps