Verloskunde
8.4 139 waarderingen

Ontdekking

Een meerling wordt soms al vroeg in de zwangerschap bij echoscopisch onderzoek ontdekt. Ook kan de baarmoeder sneller groeien dan verwacht. Echoscopisch onderzoek toont dan pas later in de zwangerschap een meerling aan. In zeldzame gevallen blijft een meerling de hele zwangerschap onopgemerkt. Pas bij de bevalling blijkt dat er meer dan één kind in de baarmoeder zit.

Als een meerling vroeg in de zwangerschap (voor 7 weken) wordt ontdekt, groeit bij 10-20 procent van de zwangerschappen een van de vruchtjes niet door. Het komt niet naar buiten maar wordt in het lichaam opgeruimd en verdwijnt. Dit kan met bloedverlies gepaard gaan. Bij de bevalling is niets meer van het vruchtje terug te vinden. Voor de andere vrucht(en) zijn er voor zover bekend geen gevaren.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00