Hoofdpijnpoli
8.4 141 waarderingen

Behandeling migraine

Er zijn twee manieren om migraine te behandelen:

 

1. Op het moment dat er een aanval is

 

De neuroloog schrijft u medicijnen voor die u inneemt als u een migraineaanval heeft. Dit wordt ook wel aanvalsmedicatie genoemd. Deze medicijnen vallen onder de groep Triptanen. Er zijn acht verschillende soorten Triptanen. Of het middel werkt, hoe goed het werkt en of er bijwerkingen zijn, verschilt per persoon. Daarom probeert u soms verschillende soorten om te kijken welke het best bevalt. Het nemen van de medicijnen op het juiste moment, is belangrijk voor de werking van het medicijn. De hoofdpijnverpleegkundige begeleidt u daarin.

 

2. Voordat de aanval er is

 

De neuroloog schrijft u medicijnen voor die u dagelijks inneemt. Het doel is om het aantal migraineaanvallen per maand te verminderen. Dit wordt dagelijkse medicatie genoemd. Of het middel werkt, hoe goed het werkt en of er bijwerkingen zijn, verschilt per persoon. Daarom probeert u soms verschillende soorten om te kijken welke het best bevalt.

 

Onderstaand stappenplan beschrijft wat u bij deze behandeling kunt verwachten.

1 - 3 dagen

Verwijzing door de huisarts of specialist

Wanneer u last hebt van hoofdpijn, gaat u naar uw huisarts. Als uw huisarts denkt dat u migraine heeft, krijgt u een verwijzing. Met het zorgdomeinnummer in de verwijsbrief maakt u een afspraak voor het onderzoek:

 

  • telefonisch;
  • direct via de website.

 

U ontvangt daarna een afspraakbevestiging. 

 

Klik hier om online een afspraak te maken 

 

Neem naar uw afspraak het volgende mee

 

  • een geldig legitimatiebewijs; 
  • uw Zorgpas / verzekeringsbewijs;
  • ziekenhuisstickers;
  • een actueel overzicht van al uw medicijnen. 
1 week

Toesturen aanmeldingsformulieren Hoofdpijncentrum

De neuroloog leest de verwijsbrief om te kijken of een behandeling in het Hoofdpijncentrum geschikt is voor u. Daarna sturen wij aanmeldingsformulieren naar u. De formulieren bestaan uit een vragenlijst en een hoofdpijn-impacttest. U vult de formulieren in en stuurt deze terug naar het Hoofdpijncentrum.
Verder ontvangt u twee hoofdpijnkalenders die u voor langere tijd gaat invullen. Er zit een handleiding bij waarin staat hoe u dit het beste kunt doen. Deze kalender blijft u bijhouden en neemt u mee iedere keer dat u een afspraak heeft in het Hoofdpijncentrum.

40 minuten

Eerste bezoek Hoofdpijncentrum

U heeft een afspraak met de hoofdpijnverpleegkundige. Deze neemt met u de vragenlijst door om de oorzaak van uw probleem in beeld te brengen. Ook bespreekt ze de hoofdpijnkalender. Het is belangrijk dat u de hoofdpijnkalenders altijd bijhoudt zolang we u behandelen in het Hoofdpijncentrum. U krijgt een folder met informatie over het contact met het Hoofdpijncentrum mee.

30 minuten

Afspraak bij de neuroloog

Meteen na het gesprek met de hoofdpijnverpleegkundige heeft u een afspraak bij de neuroloog. Als het nodig is doen we lichamelijk onderzoek. Daarna bespreken we een behandelvoorstel en krijgt u, als het nodig is, recepten voor medicijnen mee. Soms is psychologisch onderzoek of -begeleiding of fysiotherapie deel van de behandeling. Van de hoofdpijnverpleegkundige krijgt u een folder mee, waarin beschreven staat hoe het contact met het Hoofdpijncentrum verder verloopt.

3 maanden

Eerste mailcontact

U mailt de hoofdpijnverpleegkundige de antwoorden op de vragen uit de tabel uit de folder ‘Behandeling Hoofdpijncentrum ’. Uit deze antwoorden kan de verpleegkundige opmaken hoe goed de medicijnen werken en of de bijwerkingen acceptabel zijn. De verpleegkundige stuurt u een reactie per mail, waarbij zij ook aangeeft wanneer er de volgende keer contact zal zijn (per mail, telefoon, of in het hoofdpijncentrum).

3 maanden

Bespreken of de medicijnen goed werken

Drie maanden na de start van dagelijkse medicatie bespreekt de hoofdpijnverpleegkundige met u of het aantal migraine-aanvallen per maand minder is geworden. Ook bespreken wij eventuele bijwerkingen. U mailt de antwoorden op de vragen uit de tabel (mail 2) uit de folder. Zo nodig wordt de medicatie of de dosering aangepast.

U krijgt een reactie per mail of telefoon van de hoofdpijnverpleegkundige. Zij geeft ook hier aan wanneer er de volgende keer weer contact zal zijn. (per mail, telefoon of in het centrum)

Boreas, Neuroloog
A.M.H.P. Boreas Neuroloog Aandachtsgebieden

Algemene neurologie Vasculaire neurologie Hoofdpijn

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00