@Langszij

@Langszij 03 | december 2014

@Langszij is het nieuwsbulletin van en voor artsen in Zuidwest Friesland en de Noordoostpolder en het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. Dit bulletin vervangt niet de papieren uitgave. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

Inhoud:

 

Budgetpolissen

Het Antonius Ziekenhuis te Sneek sluit geen contract af met zorgverzekeraar Achmea voor de volgende budgetpolissen:

 

 • Zilveren Kruis Basis Budget
 • Zilveren Kruis Ziezo
 • NS/SPF Zorg Plan Selectief van Avéro

 

Met Univé ( VGZ) wordt geen contract afgesloten voor de Zekur-polis. Dit is ook een budgetpolis.
Als ziekenhuis contracteren we deze polissen niet, omdat deze polissen de patiënten o.i. beperken in hun keuze voor zorgaanbieders. Via deze polissen is de vergoeding voor de reguliere zorg bovendien lager  dan normaal. De Antonius Zorggroep wil er zijn voor alle inwoners van onze regio! Zorgverzekeraar Achmea is wel verplicht zorg te vergoeden aan deze polishouders als er sprake is van spoedeisende hulp, verloskunde, in geval van tertiaire verwijzing of als verzekerden jonger zijn dan 18 jaar.

 

 

zorgmarkt.jpg

 

Terug naar inhoud

 

Dagopname Geriatrie

De polikliniek Geriatrie kon tot op heden alleen kortdurend poliklinisch bezocht worden, voor onder andere analyse verminderd cognitief functioneren. Patiënten moesten vaak meerdere keren het ziekenhuis bezoeken alvorens een diagnose gesteld kon worden. Dit was voor de doelgroep vaak te belastend.
Met ingang van 12 januari 2015 bestaat er ook de mogelijkheid om een dagopname Geriatrie te plannen. Voordeel voor de patiënt is dat er in één dag een diagnose gegeven wordt. Het betekent voor de patiënten dat zij gedurende één dag worden opgenomen op de afdeling Dagopname. Tijdens de dagopname is begeleiding door familie of mantelzorger vereist.

 

Hoe ziet een dagopname Geriatrie eruit?

 

 • Patiënten melden zich om 08:15 uur voor de afdeling Dagopname.
 • Krijgen een kamer en bed toegewezen.
 • Gaan in de ochtend naar de polikliniek Geriatrie. Daar wordt een anamnese/heteroanamnese afgenomen en lichamelijk onderzoek en geheugentesten gedaan.
 • Rust moment met lunch.
 • 's Middags MRI hersenen en eventueel aanvullend onderzoek.
 • Eind van de dag terug naar de polikliniek Geriatrie voor eindgesprek, voor diagnose en eventueel vervolgafspraak.
 • Het kan zijn dat de diagnose niet in 1 dag gesteld kan worden, maar dat de patiënt terug moet komen voor bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek en/of een liquorpunctie.

 

Voor de verwijzing betekent deze nieuwe werkwijze dat er in de ZD-brief een aantal aanpassingen zijn gedaan in de rubriek geheugenstoornissen. Deze rubriek is nu opgesplitst in twee gedeeltes, namelijk:

 

 1. Poliklinisch
 2. Dagopname

 

Indien gekozen wordt voor dagopname, dan zijn er voor de huisarts een aantal extra vragen betreffende het onderzoek MRI hersenen: nagaan of er contra-indicaties zijn.

 

Aandacht van de huisartsen wordt gevraagd voor het aanvragen van labonderzoek voorafgaand aan het consult op de polikliniek Geriatrie (zie aanwijzingen in Zorgdomein).

 

team geriatrie

 

 Terug naar inhoud

 

 

 

Hyperemesis gravidarum

Patiënten met hyperemesis gravidarum werden in het verleden altijd meerdere dagen opgenomen op de afdeling verloskunde en  gynaecologie voor rehydratie en, indien noodzakelijk, sondevoeding. Inmiddels worden patiënten met hyperemesis gravidarum opgenomen op de afdeling dagverpleging en na rehydratie mogen zij diezelfde dag weer naar huis toe.
In de daaropvolgende dagen wordt bepaald of er een her(dag)opname geïndiceerd is. Zo nodig wordt maatschappelijk werk of een psycholoog ingeschakeld en op indicatie zal een duodenumsonde geplaatst worden voor voeding. Gebruik van sondevoeding wordt dan ook door de technische thuiszorg ondersteund.

Hyperemesis gravidarum

 

Terug naar inhoud

 

 


Indiceren producten Verpleging en Verzorging

Vanaf 1 januari 2015 verandert veel in de zorg.

 

Een van de veranderingen betreft het indiceren van de producten Verpleging en Verzorging. Deze taak ligt niet langer bij het CIZ, maar is vanaf 1 januari 2015 een taak van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt bij mensen thuis en maakt met hen afspraken over de zorg. Ook voor huishoudelijke hulp of begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt de wijkverpleegkundige, in samenwerking met het gebieds- of sociaal wijkteam, de zorginzet.
In elk dorp, buurt en wijk in Zuidwest Friesland is een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Zuidwest Friesland werkzaam.
Als verwijzer kunt u rechtstreeks contact met haar opnemen. Op de website www.thuiszorgzwf.nl vind u haar contactgegevens. 

 

WV

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Wel of geen verwijsbrief nodig

Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over het wel of niet nodig zijn van een verwijsbrief. Huisartsen wordt soms door poliklinieken, soms door patiënten gevraagd een verwijsbrief te schrijven. Dit kan ook gebeuren voor chronische patiënten die vaak al langer bij de specialist onder behandeling zijn.

 

Het Antonius Ziekenhuis volgt voor verwijzingen  zo veel mogelijk richtlijnen van de NZA en LHV:

 

 1. Bij iedere verwijzing voor een nieuwe aandoening wordt een verwijsbrief gevraagd.
 2. Bij een chronische aandoening waarbij de patiënt onder behandeling blijft bij een specialist, is geen nieuwe verwijzing  nodig.
 3. Komt dezelfde chronische patiënt op de polikliniek met een nieuwe aandoening, dan zal er naar een verwijsbrief worden gevraagd.

 

Alle poliklinieken hanteren bovenstaande regels.

 

De zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om dossiercontroles uit te voeren. Dit betekent dat een patiënt het risico loopt om met terugwerkende kracht alsnog een nota te ontvangen indien er geen verwijsbrief in het dossier aanwezig is. Navraag bij de zorgverzekeraars over hun beleid in deze laat zien dat ze hierover niet allemaal op een lijn zitten.  Om die reden is het Antonius Ziekenhuis op bovenstaande 'veilige' lijn voor de patiënt  gaan zitten.

 

verwijsbrief schrijven

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Planning klinische avonden 2015

Dinsdag 27 januari
Dinsdag 24 maart
Dinsdag 2 juni
Dinsdag 15 september
Dinsdag 17 november

 

De klinische avonden vinden steeds plaats in het Scheepvaart Museum te Sneek, starten om 18:30 uur met een maaltijd en duren tot circa 21:30 uur.

 

Stichting Catamaran

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Mutaties specialisten en huisartsen

nieuwe specialisten en huisartsen.jpg

 

Nieuwe specialisten

 • Dhr. Dr. H.J.K. (Hildo) Ananias, chef de clinique uroloog (per 05-01-2015)
 • Mw. L.I. (Linda) Janssen, anesthesioloog (medio januari 2015)

Vertrekkende specialisten

 • Mw. M. (Marjet) Bekker, uroloog (per 01-01-2015)
 • Dhr. J. (Hans) Blom, internist (per 01-01-2015)
 • Dhr. P.G.R.M. (Peter) Hamers, gynaecoloog (per 01-01-2015)
 • Dhr. G.J. (Gerard) Lucassen, anesthesioloog (per 01-01-2015)

Nieuwe huisartsen

 • Dhr. W.E.J. Hanssen, Emmeloord (per 01-01-2015)
 • Mw. A.E. (Sonja) Swart, Akkrum (per 01-01-2015)
 • Mw. P.A. (Pauline) de Vries, Emmeloord (per 01-01-2015)

Vertrekkende huisartsen

 • Dhr. P. van Doorn, Emmeloord (per 01-01-2015)

 

Terug naar inhoud

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00