@Langszij

@Langszij 02 | november 2014

@Langszij is de nieuwsflits van en voor artsen in Zuidwest Friesland en de Noordoostpolder en het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. Deze nieuwsflits wordt regelmatig per mail verstuurd. Hebt u nieuws voor deze nieuwsflits, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl

 

Inhoud:

 

Zorg bij (verdenking op) geruptureerde aneurysma's

Door vaatchirurgische afspraken binnen Friesland zullen vanaf juni 2014 patiënten met een verdenking op een geruptureerd aneurysma aorta door de ambulancedienst niet worden vervoerd naar het Antonius Ziekenhuis, maar naar Drachten of Leeuwarden. RAV Fryslân was hiervan al op de hoogte, maar naar nu blijkt is niet iedere huisarts in de regio hierover geïnformeerd. Door middel van dit bericht hopen we deze omissie te hebben rechtgezet. Electieve aneurysma's evenals postoperatieve patiënten en alle overige vaatpathologie kunnen wel gewoon worden gezien in Sneek.

 

Geruptureerde aneurysma.jpg

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Bijzondere klinische avond

Op vrijdagavond 28 november vindt er een bijzondere klinisch avond plaats. Alle werkzame artsen uit de regio Zuidwest Friesland zijn uitgenodigd om te discussiëren over de toekomst van de medische zorg in onze regio.

 

Prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal optreden als inspiratiespreker. Jan Rotmans is een inspirerende wetenschapper, die het vakgebied transitiekunde op de kaart heeft gezet, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij werd uitgeroepen tot spreker van het jaar 2012.

 

De avond begint om 18:00 uur met buffet en discussie en zal vanaf 21:00 uur overgaan in een feestavond waarbij ook introducés zijn uitgenodigd.

 

28 november byzondere klinische avond.jpg

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Bijeenkomst Ebola

Collega's die niet in de gelegenheid zijn geweest de bijeenkomst over Ebola bij te wonen, kunnen de voordracht van Anne-Marie van Elsacker hier bekijken

 

Voordracht Anne-Marie van Elsacker

 

ebola.jpg

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Chemobehandeling ook in Emmeloord

Het Antonius Ziekenhuis Emmeloord heeft zijn zorgaanbod opnieuw uitgebreid. Vanaf oktober kunnen patiënten ook voor chemotherapie in de Antoniusvestiging in Emmeloord terecht. 'Hiermee bieden wij patiënten met kanker goede zorg dicht bij huis', benadrukt internist-hematoloog dr. Gerrit Jan Veldhuis.

 

De chemokuren worden toegediend op de dagbehandelingsunit van Antonius Emmeloord. Vooralsnog is daar één dag per week voor gereserveerd, maar initiatiefnemers Veldhuis en collega Woolthuis sluiten uitbreiding niet uit. 'Als de vraag toeneemt, zullen wij ons aanbod daar zo mogelijk op afstemmen.' Volgens de twee internisten wordt hun initiatief door patiënten enorm gewaardeerd. 'Er is vanaf de eerste dag veel belangstelling voor poliklinische chemotherapie in Antonius Emmeloord', vertelt Veldhuis. 'Patiënten uit de Noordoostpolder en Urk zijn erg blij dat ze voor hun chemokuren in Antonius Emmeloord terechtkunnen. Dicht bij huis en in een vertrouwde omgeving.'

 

Gerrit Jan.jpg

 

Terug naar inhoud

 

Antonius Ziekenhuis behaalt opnieuw stomazorgkeurmerk

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord voldoet voor de derde keer op rij aan alle normen voor stomazorg en urinestomazorg. Dit is door de Nederlandse Stomavereniging bekendgemaakt op een website voor stomadragers: www.stomazorgwijzer.nl. Ziekenhuizen die voldoen aan de normen voor de stomazorg krijgen een ‘vinkje’, het patiëntenkeurmerk voor goede stomazorg. 

 

stoma zorgwijzer.jpg

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Oncologische nazorg in de anderhalve lijn

Een pilot over nazorg na colon en rectum tumoren 

 

In de regio Sneek zijn de lijnen tussen 1e en 2e lijn altijd kort geweest. Dit heeft het mogelijk gemaakt om in onze regio te starten met een pilot waarbij oncologische nazorg na darmtumoren zal worden gedaan door de 1e lijn in intensieve samenwerking met de 2e lijn. 

 

Waarom deze verandering? Oncologie wordt meer en meer chronische zorg en gaat daarom in toenemende mate tot het werkterrein van de huisarts en gespecialiseerde verpleegkundige behoren; daarnaast kan zorg voor ouderen vaak beter in de buurt van de patiënt worden verleend.

 

Dit gedachtegoed wordt onderbouwd in een rapport van de gezondheidsraad in 2011 en het KWF in hetzelfde jaar. Het NHG heeft in januari 2014 eveneens hierover een positief (concept) standpunt ingenomen. Het streven is te komen tot kwalitatief hoogwaardige en meer doelmatige zorg. 

 

Het doel van de pilot is om te onderzoeken welk deel van de zorg in samenspraak tussen huisarts en specialist en verpleegkundig consulent oncologie kan worden geboden; wat is hiervoor nodig en hoe doelmatig is dit.

 

Er is gestart met een viertal huisartspraktijken in Sneek en Heeg welke vanaf 1 oktober gedurende 1 jaar de nazorg van de patiënten met colon en rectum tumoren op zich nemen. Het gaat om curabele patiënten. Naar schatting zal het ongeveer 20 patiënten betreffen over de hele periode, die gemiddeld 2 keer per jaar worden gecontroleerd op mogelijke recidieven maar ook worden begeleid in het herstelproces.

 

De verpleegkundig consulent oncologie speelt een sleutelrol: deze is casemanager, brengt elke te controleren patiënt in het multidisciplinaire oncologieoverleg nadat de standaard controle onderzoeken (lab, echo, eventueel scopie) zijn gedaan en communiceert terug naar de huisarts die de feitelijke controle doet. Er zijn korte lijnen afgesproken voor terugverwijzing naar 2e lijn bij verdenking op recidief. De patiënt krijgt een persoonlijk nazorgplan.

 

De consulent houdt ook een registratie bij; het IKNL speelt een belangrijke begeleidende rol en zal halverwege het jaar  met de geregistreerde gegevens een tussenevaluatie doen en na 1 jaar een eindevaluatie, waarbij ook de patiënttevredenheid een rol speelt. Er wordt een nulmeting gedaan. Kwaliteit en met name doelmatigheid (die nader wordt gedefinieerd) zijn bepalend om al dan niet over te gaan tot eventuele uitrol over de regio.

 

anderhalve lijn.jpg

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Project substitutie van start

Vanaf 1 januari 2015 zullen in toenemende mate verrichtingen buiten het ziekenhuis gaan plaatsvinden. Het gaat in eerste instantie om een aantal kleinere ingrepen. Binnen vier jaar wordt dit aanzienlijk uitgebreid. Het is een provinciaal project waar elke dokter in de provincie de komende jaren mee te maken krijgt. 

 

Achtergrond 

 

De zorg is te duur, de zorgvraag stijgt, de behandelmogelijkheden nemen toe. In Friesland stijgt het aantal 65 plussers de komende 15 jaar met 40%! Het is een uitdaging voor politiek en professionals om de zorg betaalbaar, beschikbaar en kwalitatief van hoog niveau te houden. Substitutie kan hier een bijdrage aan leveren. 

 

Initiatief en opzet van het project 

Vanuit Friesland Voorop is op initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en de Friese Huisartsvereniging het plan opgezet om provincie breed de substitutie te gaan vormgeven. Hiertoe is een provinciale coördinatiecommissie opgezet waarin ook medisch specialisten uit alle ziekenhuizen zitting hebben genomen. Deze commissie beoordeelt substitutieprojecten en wijst ze voor uitwerking toe aan een regionale werkgroep van huisartsen en specialisten die vervolgens een prestatiebeschrijving opstelt. Na beoordeling in de coördinatiecommissie is het zorgproduct beschikbaar voor inkoop door DFZ in alle regio's. 

 

Wie 

Voor elke ziekenhuisregio is een huisarts aangesteld, de regiodokter, die de motor is van het project in de regio. Het project wordt ondersteund door projectcoördinator Eveline Nieuwland. In Zuidwest Friesland zijn Pieter Roelofs (longarts), Gineke Kingma (regiodokter), Theo Bakker (transmuraal coördinator) en Bert van Kapel (huisartsvertegenwoordiger in coördinatiecommissie) direct aanspreekbaar. 

 

Welke projecten 

Er bestaat een zogenaamde shortlist met projecten waar momenteel in de verschillende regio's aan wordt gewerkt. In Zuidwest Friesland zijn dat het plaatsen van spiralen en de behandeling van het chalazion. In de andere regio's wordt onder andere gewerkt aan kleine chirurgie, zwachtelen, cyriax injecties en het meekijkconsult. De longlist is een uitgebreide lijst met projecten en ideeën welke de komende jaren worden opgepakt . Deze lijst kan op initiatief van huisartsen, specialisten of zorgverzekeraar aangevuld worden met zinvolle projecten. Ideeën zijn daarvoor altijd welkom! 

 

Implementatie 

Alle huisartsengroepen worden de komende maanden bezocht om een toelichting te geven op het project en om te inventariseren wie welke zorg kan leveren en hoe onderlinge verwijzingen kunnen gaan plaatsvinden. 

 

Een grote uitdaging voor alle dokters in de regio!
Samen de schouders eronder kan tot mooie resultaten leiden. Samen sterker. Catamaran!!

 

substitutie.png

 

Terug naar inhoud

 

Mutaties specialisten en huisartsen

nieuwe specialisten en huisartsen.jpg

 

Nieuwe specialisten

 • Dhr. N.E. (Nanne) Land, (kinder) revalidatiearts (per 11-08-2014)
 • Mw. Dr. W.P.J. (Willeke) Ferket-Franken, klinisch chemicus (per 15-08-2014)
 • Mw. A. (Audrey) Hoogheem-Tantua, revalidatiearts (per 01-10-2014)
 • Dhr. K.S. (Klaas-Sierk) Arnold, anesthesioloog-intensivist (per 30-10- 2014)
 • Mw. B.G. (Barbara) Schickenberg-Werrij, kinderarts (per 01-11-2014)
 • Mw. J. (Jana) Hrudová, chef de clinique cardioloog (per 01-11-2014)
 • Dhr. Dr. J.J.L.M. (Joost) Bierens, anesthesioloog (waarnemer) (per 29-08-2014)
 • Dhr. A. (Harry) Molendijk, kinderarts (waarnemer) (per 01-10-2014 tot 01-03-2015) 

 

Vertrokken specialisten

 • Prof. Dr. M.J. Staal, neurochirurg (per 01-08-2014)
 • Dhr. D.E. van de Velde, kinderarts (01-09-2014)
 • Mw. I.L. de Bruijn, (kinder) revalidatiearts (01-09-2014) 

 

Nieuwe huisartsen

 • Dhr. S. Lawndy, huisarts Urk

 

Vertrokken huisartsen

 • Dhr. R. van Asselt, huisarts Emmeloord
 • Dhr. C. Dekker, huisarts Urk
 • Mw. C. van Ek, huisarts Emmeloord
 • Dhr. J. Osinga, huisarts Witmarsum

 

Overleden

 • Dhr. J.B. de Jong, anesthesioloog-intensivist (03-10-2014)

 

 

Terug naar inhoud

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00