@Langszij

@Langszij 06 | februari 2016

@Langszij is het nieuwsbulletin van en voor artsen in Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder, op Urk en in het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

Inhoud:

 

Dinsdag 8 maart 2016 gratis oogdrukmeting

Van 6 t/m 12 maart vindt de Wereld Glaucoom Week plaats. In het kader hiervan kan men op dinsdag 8 maart van 09:00 tot 11:30 uur op de poli oogheelkunde van het Antonius Ziekenhuis in Sneek oogdruk laten meten. Dit kan gratis en zonder afspraak.

 

glaucoom

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Thuiszorgtechnologie in Antonius Ziekenhuis

Team Thuiszorgtechnologie van Thuiszorg Zuidwest Friesland is vanaf heden in het Antonius Ziekenhuis in Sneek gehuisvest. De verhuizing betekent voor de cliënten dat zij vaker dezelfde  gezichten bij hen thuis zien. Ook zijn de lijnen korter als een patiënt met medisch-technische zorg naar huis gaat vanuit het ziekenhuis, bijvoorbeeld bij sondevoeding, infuusbehandelingen, chemotherapie of pijnbestrijding. Voor aanvragen vanuit de 1e lijn verandert er niets.
Telefoon Team Thuiszorgtechnologie: 0515-488967.

 

Thuiszorgtechnologie

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Ziekenhuisapotheker Joris Arts wint award

Ziekenhuisapotheker Joris Arts is uitgeroepen tot de eerste 'doctorpreneur' van Nederland. Hij krijgt deze prestigieuze titel omdat hij zich als zorgprofessional heeft bewezen op het gebied van innovatie en ondernemerschap. 'Ik ben enorm trots op deze award.'

 

De Doctorpreneur Award is een initiatief van Mobile Doctors. Deze organisatie stimuleert digitale en technologische ontwikkelingen in de zorg om de kwaliteit en doelmatigheid ervan te verbeteren. Joris is nauw betrokken bij een groot aantal innovatieprojecten. Zo deed hij onderzoek naar een app waarmee patiënten hun eigen medicatiegebruik kunnen bijhouden. Verder startte hij samen met een vaatchirurg uit Drachten en het bedrijf Happitech een klinisch onderzoek naar de app Skip a Beat. Met dit spel kunnen patiënten hun hartslag zo laag mogelijk houden. 'Daardoor hebben ze mogelijk minder medicijnen nodig en dat is gezonder én goedkoper.'

 

Bijdrage
Joris ziet het als zijn persoonlijke missie om een bijdrage te leveren aan de veranderingen in de zorg. 'Als je zorg ook in de toekomst op peil en betaalbaar wilt houden, moet er nu iets gebeuren.' Behalve inzet van technologie wil hij patiënten nauwer bij hun eigen behandeling betrekken. Ook wil hij zorgprofessionals stimuleren om kennis te delen.

 

Transmuraal
De doctorpreneur verwacht dat moderne technologie een bijdrage kan leveren aan de transmurale samenwerking. 'Huisartsen zien door substitutie een enorme hoeveelheid werk op zich afkomen. Mijn visie is dat als je gebruik maakt van technologie, je ruimte kunt creëren voor deze patiënten.' Er zijn regio’s in Nederland waar patiënten met hartfalen op afstand gemonitord worden door dagelijks op een wifi-weegschaal te stappen en zelf hun bloeddruk te meten. Zo lang hun gewicht en bloeddruk constant zijn, heeft de patiënt geen zorg nodig. Alleen als deze waarden veranderen, gaat er een signaal naar de huisarts. Deze wordt dus alleen ingeschakeld als het nodig is.'

 

Kansen
Jack Thiadens, bestuurder van de Antonius Zorggroep, is trots dat 'zijn' ziekenhuisapotheker deze belangrijke prijs heeft gewonnen. 'Joris denkt in kansen en dat past uitstekend bij de visie van onze organisatie. Het Antonius Ziekenhuis zoekt ook voortdurend naar innovaties om de zorg te verbeteren', verzekert Thiadens. 'De prijs die Joris heeft gewonnen, straalt af op de gehele Antonius Zorggroep.'

 

Stimulans
Joris Arts, behalve ziekenhuisapotheker ook bestuurder van gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn, beschouwt de Doctorpreneur Award als een stimulans om zijn innovatieve activiteiten voort te zetten. 'Als ik zie hoe blij patiënten en zorgverleners worden van slimme apps en andere digitale hulpmiddelen, dan draag ik graag mijn steentje bij. Daar krijg ik veel energie van.'

 

Joris Arts

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Compagnonscursus 2016

In januari 2016 vond de 18e compagnonscursus plaats op Vlieland. Verdeeld over 2 weken namen aan deze cursus 150 huisartsen en specialisten deel. Tussen de 1e en 2e lijn is weer veel informatie uitgewisseld en er zijn nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd, zowel vakinhoudelijk als vakoverstijgend. Naast het formele deel van de cursus was er ook een zeer geslaagd informeel samenzijn. De compagnonscursus, die als zeer waardevol wordt ervaren, zal eind 2017/begin 2018 wederom georganiseerd worden.

 

Vlieland

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Spoedzorgplein in gebruik

De SEH is nu actief vanaf het spoedzorgplein. Op 15 december 2015 is de huisartsenpost (dokterswacht) er komen wonen. In januari volgden de ambulancedienst en de tandartsen. De ingang naar het spoedzorgplein is ook de nachtingang van het ziekenhuis.

 

Spoedzorgplein

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Veilige naaldsystemen

In aansluiting op de berichten over het verplichte gebruik van veilige naaldsystemen in de vorige @Langszij is in de regio de volgende afspraak met de apotheken gemaakt:
De voorschrijvend arts vermeldt op het recept de gewenste naalden. In het vrije tekstgedeelte wordt vermeld: ‘veilige naalden’.
Op deze manier leveren apothekers uit de regio Zuidwest-Friesland veilige naalden.

Spuit

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Data klinische avonden 2016

De klinische avonden van 2016 vinden plaats op:

 

Dinsdag 5 april
Dinsdag 7 juni
Dinsdag 6 september
Dinsdag 8 november

 

Logo Stichting Catamaran

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Mutaties specialisten en huisartsen

 

Nieuwe specialisten

  • Dhr. dr. E. (Ed) Maartense, internist-oncoloog (06-01-2016 t/m 31-08-2016)
  • Dhr. M. (Ties) Gerretsen, internist (16-01-2016 t/m 14-04-2016)
  • Mw. I. (Irene) Jetten, revalidatiearts (01-02-2016 t/m 30-04-2016)
  • Mw. A.J. (Ana) Pérez Matos, cardioloog, (per 01-02-2016)

 

Vertrokken specialisten

  • Dhr. W. Evers, longarts (per 01-07-2015)
  • Mw. Dr. M. van der Werf-Eldering, psychiater (per 01-01-2016)
  • Dhr. Dr. P. van Haelst, cardioloog (per 01-02-2016) 

 

Nieuwe huisartsen

  • Dhr. J. Martens, Huisartsenpraktijk Simmerdyk Sneek (per 01-01-2016) 

 

Vertrokken huisartsen

  • Dhr. IJ. Sorgedrager, Sneek (per 01-01-2016)

 

Terug naar inhoud

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00