@Langszij

@Langszij 05 | november 2015

@Langszij is het nieuwsbulletin van en voor artsen in Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder, op Urk en in het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. Het wordt regelmatig per e-mail verstuurd en is bedoeld voor items welke voor artsen wetenswaardig zijn. Heeft u zelf een item dat u uw collegae wilt laten weten, mail dit dan naar h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

 

Inhoud:

 

Wederom geen budgetpolis afgesloten met Zilveren Kruis

Het Antonius Ziekenhuis te Sneek sluit voor 2016 geen contract af met zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor de polissen Zilveren Kruis Basis Budget en Avéro/Achmea Zorg Plan Selectief. De redenen waarom het ziekenhuis deze polissen niet contracteert, is dat deze polissen de patiënten volgens het Antonius ernstig beperken in hun keuze voor zorgaanbieders en dat via deze polissen minder wordt vergoed dan normaal voor de reguliere zorg. Het Antonius wil er zijn voor alle inwoners van de regio! Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is wel verplicht zorg te vergoeden aan de polishouders indien er sprake is van spoedeisende hulp, verloskunde, in geval van tertiaire verwijzing of als verzekerden jonger zijn dan 18 jaar. Het Antonius informeert haar patiënten via de website.

 

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Veilige naaldsystemen

Volgens de nieuwe EU-regelgeving moet aan alle medewerkers in de zorg een veilig naaldensysteem beschikbaar worden gesteld. Het verlaagt de kans op een prikaccident en daarmee de kans om besmet te raken met infectieziekten zoals hepatitis B en HIV.

 

Informatiefolder thuiszorg betreffende veilige naaldsystemen: klik hier.

 

Spuit (1)

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Aanvragen ECG via zorgdomein mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk om via zorgdomein een ECG aan te vragen bij de poli cardiologie (zie uitleg zorgdomein). De uitslag wordt samen met het ECG meegegeven aan de patiënt, die deze vervolgens afgeeft aan de huisarts ter bespreking.
Patiënten kunnen terecht tussen 09:00 uur en 11:30 uur en tussen 13:30 en 15:30 uur op de poli cardiologie. Het telefoonnummer op het verwijsbericht kan gebruikt worden om een afspraak in te plannen. Meestal lukt dit dezelfde dag.

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Data klinische avonden en compagnonscursus

De klinische avonden van 2016 vinden plaats op

 

Dinsdag 5 april
Dinsdag 7 juni
Dinsdag 6 september
Dinsdag 8 november 

 

Tijdstip: 18:30-21:30 uur
Locatie: Scheepvaart Museum, Sneek

 

De compagnonscursus 2016 vindt plaats op Vlieland op

 

Week 1: maandag 18 t/m woensdag 20 januari
Week 2: maandag 25 t/m woensdag 27 januari

 

De compagnonscursus begint op maandag aan het eind van de middag en eindigt op woensdag aan het eind van de middag.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Stichting Catamaran

 

Terug naar inhoud

 

 

 

Mutaties specialisten en huisartsen

nieuwe specialisten en huisartsen.jpg

 

Nieuwe specialisten

 • Jhr. M.G. (Ties) van Andringa de Kempenaar, (vaat) chirurg (per medio 2015)
 • Mw. N.A. (Nienke) Gorter, gynaecoloog i.o. (per 04-09-2015)
 • Dhr. R. (Roy) Jurhill, patholoog (via Pathologie Friesland) (per oktober 2015)
 • Mw. K. (Katja) Kaiferová, chef de clinique anesthesioloog-pijnspecialist (per 12-10-2015)
 • Mw. S. (Sara) Kaptein, kinderrevalidatiearts (per 01-11-2015)
 • Dhr. A.C. (Anne) van Leeuwen, kaakchirurg/waarnemer (per medio november)
 • Mw. E.J. (Eline) Vredeveld, specialist ouderengeneeskunde i.o/zaalarts interne geneeskunde (per 31-08-2015)

 

Door verdergaande ontwikkelingen in specialisatie en certificering komen onderstaande artsen die werkzaam zijn binnen het provinciale samenwerkingsverband van Heelkunde Friesland, de dienstenstructuur in ons ziekenhuis versterken.

 

Vanuit Tjongerschans:

 • Dhr. dr. R.A. (Rob) Droog, (trauma) chirurg
 • Dhr. P.H.W. (Pieter) Lubbert, (trauma) chirurg
 • Dhr. dr. P.H.J.M. (Peter) Veldman, (GE) chirurg
 • Mw. F. (Fennie) Wit, (GE) chirurg

 

Vanuit MCL:

 • Dhr. R.J. (Rein) de Haan, (trauma) chirurg

 

Vertrokken specialisten

 • Dhr. N.E. Land, kinderrevalidatiearts (per 01-11-2015)
 • Mw. E. Serlier, gynaecoloog (per 01-01-2015)
 • Mw. M. van Schepen, SEH-arts (per 15-06-2015)

 

Nieuwe huisartsen

 • Mw. C. Piersma-Oppedijk, Warns (per 01-04-2015)
 • Dhr. R. Vermeer, Kuinre (per 01-07-2015)

 

Vertrokken huisartsen

 • Dhr. R. Briefjes, Kuinre (per eind 2014)
 • Dhr. K. Lettinga, Warns (per 01-04-2015)

 

Terug naar inhoud

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00