kosten en tarieven

Website zorgnota

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben 23 juli een gezamenlijke website gelanceerd: www.dezorgnota.nl. De site geeft patiënten en verzekerden uitleg over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en geeft antwoord op veel gestelde vragen over de zorgkosten.

 

Voor behandelingen in ziekenhuizen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ontvangen patiënten een duidelijkere zorgnota. Het is voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars belangrijk om patiënten en verzekerden hier goed over te informeren. De website www.dezorgnota.nl biedt informatie over de zorgnota en de zorgkosten in meer algemene zin. 

 

Uitgebreide zorgnota

Verzekerden kunnen de vernieuwde zorgnota via de mijn-omgeving op de website van hun zorgverzekeraar raadplegen. Vanaf medio augustus ontvangen verzekerden de eerste vernieuwde zorgnota’s van behandelingen. Over maximaal een jaar zullen alle zorgnota’s de nieuwe informatie bevatten.

 

Tot voor kort was het zo dat op zorgnota’s ingewikkelde codes stonden en het voor de patiënt niet duidelijk was hoe de rekening was opgebouwd. Minister Schippers heeft vorig jaar met de zorgverzekeraars afgesproken dat het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die zijn uitgevoerd op de nota komen te staan.

 

Gemiddelde prijzen

Door de nieuwe zorgnota’s kan de patiënt beter nagaan wat er aan zorg geleverd is. Doordat declaraties plaatsvinden op basis van zogenaamde DBC Zorgproducten (diagnose behandeling combinaties) is er geen directe relatie tussen de prijs van de zorg en wat er aan zorg geleverd is. Het DBC-bekostigingssysteem is namelijk gebaseerd op een systeem van gemiddelde kostprijzen. Wanneer er in de ervaring van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan daardoor de zorgnota toch nog als hoog overkomen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen. Op de nieuwe site staat veel uitleg over dit systeem.

 

 Minister Schippers heeft onlangs een brief over Kostenbewustzijn gestuurd aan de Kamerleden waarin zij de stand van zaken schetst van dit traject.

 

Veelgestelde vragen
Kan ik gebruik maken van Wi-Fi in het ziekenhuis?
Heb ik altijd een verwijzing nodig van mijn huisarts?
Mag ik roken in het ziekenhuis?
Ik wil graag mijn medisch dossier opvragen. Waar kan ik terecht?
Wat zijn de wachttijden en de toegangstijden van het ziekenhuis?
Ik ben slecht ter been. Kan ik voor de deur parkeren?
Kan ik in het ziekenhuis geld pinnen?
Is het mogelijk om 's avonds een afspraak te maken op de poli?
Mag ik mijn huisdier meenemen naar het ziekenhuis?
Is het mogelijk 's avonds een afspraak te maken bij Radiologie?
Toon alle vragen

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00